మహీంద్రా
మహీంద్రా

కొత్త మహీంద్రా కారు మోడళ్లు

మహీంద్రా ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో 16 మోడల్(ళ్ల)ను ఆఫర్ చేస్తోంది. మహీంద్రా కారు ధరలు, మోడళ్లు మరియు వేరియంట్ల గురించి తెలియజేయటంలో డ్రైవ్‌స్పార్క్ మీకు సహకరిస్తుంది. మహీంద్రా అందిస్తున్న ఉత్పత్తుల యొక్క ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్ ధరలు, కలర్ ఆప్షన్స్, ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్, లేటెస్ట్ న్యూస్ మరియు భారత్‌లో మహీంద్రా యొక్క అన్ని కార్ల ఫొటోలను వీక్షించండి

జీతొ
2,58,884
2,68,885
2,70,886
2,74,084
2,84,085
2,84,085
2,86,084
2,94,085
2,94,384
2,96,084
3,04,384
3,06,084
3,06,384
3,16,386
కెయువి100
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,67,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,80,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,85,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,02,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,07,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,25,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,39,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,44,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,47,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,60,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,61,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,65,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,66,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,82,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,87,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,94,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,24,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,29,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,46,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,51,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,79,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,84,000
థార్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,54,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,05,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,38,000
ఇ2ఒ ప్లస్
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | ఎలక్ట్రిక్
5,93,220
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | ఎలక్ట్రిక్
6,45,650
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | ఎలక్ట్రిక్
9,34,140
వెరిటో వైబ్ (సిఎస్)
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,01,372
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,28,770
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,90,877
ఇంపీరియో
బొలెరో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,47,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,73,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,75,000
6,91,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,12,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,30,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,83,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,83,307
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,98,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,14,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,55,572
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,94,246
వెరిటో
6,85,000
7,08,000
7,78,000
టియువి300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,11,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,47,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,77,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,02,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,62,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,74,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,34,000
నువోస్పోర్ట్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,42,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,72,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,10,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,22,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,87,000
జైలో
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,28,000
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,42,000
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,71,000
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,85,000
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,08,000
9,36,000
స్కార్పియో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,06,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,67,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,09,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,09,000
11,33,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,10,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,75,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,41,000
13,90,000
ఎక్స్‌యూవీ500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,58,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,87,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,62,000
15,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,52,000
16,53,000

Mahindra In News

Current Mahindra News from around the globe