మారుతి సుజుకి
మారుతి సుజుకి

కొత్త మారుతి సుజుకి కారు మోడళ్లు

మారుతి సుజుకి ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో 16 మోడల్(ళ్ల)ను ఆఫర్ చేస్తోంది. మారుతి సుజుకి కారు ధరలు, మోడళ్లు మరియు వేరియంట్ల గురించి తెలియజేయటంలో డ్రైవ్‌స్పార్క్ మీకు సహకరిస్తుంది. మారుతి సుజుకి అందిస్తున్న ఉత్పత్తుల యొక్క ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్ ధరలు, కలర్ ఆప్షన్స్, ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్, లేటెస్ట్ న్యూస్ మరియు భారత్‌లో మారుతి సుజుకి యొక్క అన్ని కార్ల ఫొటోలను వీక్షించండి

Alto 800
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
2,52,883
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
2,58,883
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
2,84,948
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
2,90,948
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,10,948
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,16,948
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,29,948
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,35,948
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | సిఎన్‌జి
3,73,577
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | సిఎన్‌జి
3,79,519
Omni
వ్యాన్ | పెట్రోల్
2,72,165
వ్యాన్ | పెట్రోల్
2,73,872
Alto K10
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,31,285
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,37,338
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,47,587
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,53,640
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,64,418
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,84,259
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | సిఎన్‌జి
4,16,478
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,16,924
Eeco
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
3,32,087
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
3,52,191
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
3,65,302
ఎమ్‌యూవీ | సిఎన్‌జి
4,01,695
ఎమ్‌యూవీ | సిఎన్‌జి
4,37,559
Wagon R 1.0
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,14,922
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,40,963
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,47,688
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | సిఎన్‌జి
4,69,030
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,69,628
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,73,749
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | సిఎన్‌జి
4,88,014
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,88,063
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,88,677
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,16,589
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,20,709
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,35,639
Celerio
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,21,386
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,35,402
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,54,531
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,70,021
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,80,047
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,97,531
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,13,021
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | సిఎన్‌జి
5,16,551
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,23,047
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,28,156
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | సిఎన్‌జి
5,31,690
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,40,156
Celerio X
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,63,339
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,78,392
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,88,347
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,06,339
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,21,392
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,31,347
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,36,758
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,48,758
Ignis
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,66,509
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,27,782
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,69,905
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,82,611
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,25,848
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,32,024
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,51,131
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,79,024
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,87,024
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,05,134
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,34,024
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,58,024
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
8,12,024
Swift
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,99,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,89,500
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
5,99,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,36,500
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,51,500
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,87,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,98,500
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,31,500
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,34,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,49,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,76,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,96,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
8,29,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
8,76,000
Baleno
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,38,372
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,99,500
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,51,119
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,67,689
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,12,015
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,17,215
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,38,261
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,72,899
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,78,448
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
8,43,470
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
8,47,303
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
8,49,889
Dzire
సెడాన్ | పెట్రోల్
5,60,440
సెడాన్ | పెట్రోల్
6,48,440
సెడాన్ | డీజిల్
6,57,970
సెడాన్ | పెట్రోల్
6,95,440
సెడాన్ | పెట్రోల్
7,10,440
సెడాన్ | డీజిల్
7,45,970
సెడాన్ | పెట్రోల్
7,57,440
సెడాన్ | డీజిల్
7,92,970
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,00,440
సెడాన్ | డీజిల్
8,07,970
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,47,440
సెడాన్ | డీజిల్
8,54,970
సెడాన్ | డీజిల్
8,97,970
సెడాన్ | డీజిల్
9,44,970
Ertiga
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,34,154
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,73,350
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,66,378
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,27,164
ఎమ్‌యూవీ | సిఎన్‌జి
8,27,361
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,68,367
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,78,536
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,85,309
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,86,343
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,57,872
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,95,215
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,69,311
Vitara Brezza
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,40,910
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,58,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,94,108
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,10,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,60,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,87,690
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,37,690
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,83,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,33,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,55,190
Ciaz
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,19,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,80,000
9,19,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,57,000
9,80,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,80,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,97,000
10,57,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
10,57,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
10,97,000
10,97,000
Ciaz Facelift
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,19,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,80,000
9,19,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,57,000
9,80,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,80,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,97,000
10,57,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
10,57,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
10,97,000
10,97,000

In News

Current News from around the globe
More: News

డ్రైవ్స్పార్క్ నుండి తాజా ఆటో అప్డేట్స్ పొందండి
Telugu Drivespark

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more