మారుతి సుజుకి
మారుతి సుజుకి

కొత్త మారుతి సుజుకి కారు మోడళ్లు

మారుతి సుజుకి ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో 18 మోడల్(ళ్ల)ను ఆఫర్ చేస్తోంది. మారుతి సుజుకి కారు ధరలు, మోడళ్లు మరియు వేరియంట్ల గురించి తెలియజేయటంలో డ్రైవ్‌స్పార్క్ మీకు సహకరిస్తుంది. మారుతి సుజుకి అందిస్తున్న ఉత్పత్తుల యొక్క ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్ ధరలు, కలర్ ఆప్షన్స్, ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్, లేటెస్ట్ న్యూస్ మరియు భారత్‌లో మారుతి సుజుకి యొక్క అన్ని కార్ల ఫొటోలను వీక్షించండి

ఆల్టో 800
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
2,72,010
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
2,78,454
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,08,531
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,14,976
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,35,127
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,41,600
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,55,631
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,62,102
4,01,274
4,07,696
ఈకో
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
3,54,679
ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
3,76,516
3,90,730
4,14,835
ఆల్టో కె10
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,57,074
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,74,664
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
3,92,829
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,02,000
4,14,241
4,45,345
వ్యాగన్ఆర్
3,71,000
4,47,893
4,75,998
సెలెరియో
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,36,018
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,47,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,68,952
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,77,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,01,298
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
5,26,304
5,39,749
5,50,766
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
5,59,135
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
5,92,171
6,42,869
స్టింగ్‌రే
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,66,471
4,79,000
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,96,855
రిట్జ్
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,67,411
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,30,633
5,67,076
5,95,488
6,02,414
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,54,207
6,84,936
7,06,995
7,44,160
ఇగ్నిస్
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
4,92,537
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,58,093
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,07,325
6,16,757
6,84,317
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,06,586
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,16,386
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,59,122
7,68,063
7,80,774
8,20,600
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
8,47,425
9,23,250
స్విఫ్ట్
5,20,127
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,20,417
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,03,272
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,54,884
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,07,972
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,37,521
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
8,42,684
బాలెనొ
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
5,78,560
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
6,55,447
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,33,752
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
7,35,804
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
7,78,338
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
8,10,116
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
8,11,156
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
8,45,419
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
8,78,960
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
9,29,548
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | పెట్రోల్
9,32,073
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
9,62,282
డిజైర్
5,86,730
6,95,299
7,25,753
7,78,290
8,19,863
9,04,610
ఎర్టిగా
6,83,439
7,48,000
8,13,000
8,26,872
8,79,000
8,92,811
వితారా బ్రిజా
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,15,296
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,29,721
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,74,654
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,89,187
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,78,609
10,89,269
సియాజ్
8,40,918
8,84,226
10,07,056
10,34,722
ఎస్-క్రాస్
8,92,542
9,77,916
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,02,585
12,00,154
12,34,770
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,19,883
13,71,205
గ్రాండ్ విటారా
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
22,68,064
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
24,60,529

Maruti Suzuki In News

Current Maruti-Suzuki News from around the globe