మహీంద్రా
మహీంద్రా

కొత్త మహీంద్రా కారు మోడళ్లు

మహీంద్రా ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో 16 మోడల్(ళ్ల)ను ఆఫర్ చేస్తోంది. మహీంద్రా కారు ధరలు, మోడళ్లు మరియు వేరియంట్ల గురించి తెలియజేయటంలో డ్రైవ్‌స్పార్క్ మీకు సహకరిస్తుంది. మహీంద్రా అందిస్తున్న ఉత్పత్తుల యొక్క ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్ ధరలు, కలర్ ఆప్షన్స్, ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్, లేటెస్ట్ న్యూస్ మరియు భారత్‌లో మహీంద్రా యొక్క అన్ని కార్ల ఫొటోలను వీక్షించండి

జీతొ
2,58,884
2,68,885
2,70,886
2,74,084
2,84,085
2,84,085
2,86,084
2,94,085
2,94,384
2,96,084
3,04,384
3,06,084
3,06,384
3,16,386
కెయువి100
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,03,551
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,38,465
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,59,355
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,61,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,65,972
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,75,261
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,81,871
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,19,771
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,26,664
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,33,279
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,35,888
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,49,120
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,57,242
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,62,145
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,96,248
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,02,992
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,08,005
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,14,806
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,56,089
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,63,042
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,72,700
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,79,647
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,21,756
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,28,662
థార్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,80,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,32,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,92,110
ఇ2ఒ ప్లస్
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | ఎలక్ట్రిక్
5,93,220
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | ఎలక్ట్రిక్
6,45,650
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | ఎలక్ట్రిక్
9,34,140
వెరిటో వైబ్ (సిఎస్)
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,01,372
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,28,770
హ్యాచ్‌బ్యాక్ | డీజిల్
6,90,877
ఇంపీరియో
బొలెరో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,85,669
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,99,705
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,23,687
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,40,024
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,48,143
8,53,166
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,72,030
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,85,375
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,89,357
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,07,748
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,10,736
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,33,400
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,53,805
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,81,484
వెరిటో
8,23,181
8,49,972
9,33,043
నువోస్పోర్ట్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,64,450
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,08,860
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,87,786
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,61,204
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,75,709
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,91,505
టియువి300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,64,566
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,05,041
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,42,670
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,71,563
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,40,371
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,54,200
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,23,232
స్కార్పియో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,06,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,04,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,48,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,51,000
11,76,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,54,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,22,000
14,40,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
16,95,467
జైలో
9,36,000
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,08,870
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,19,546
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,58,229
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,71,319
ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,83,213
ఎక్స్‌యూవీ500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,58,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,87,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,62,000
15,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,52,000
16,53,000

Mahindra In News

Current Mahindra News from around the globe